Kamerové systémy - Aplikace - Annke Vision

Pokud potřebujete zabezpečit větší prostory, ideální volbou je pořízení celého kamerového setu. Ten se typicky skládá z několika kamer a rekordéru. Kamery mohou být jak statické, tak i pohyblivé (otočné). Rekordér pak může být vybaven harddiskem o různé velikosti. Je tudíž na vás, jak dlouho se má záznam uchovávat.

Kamery se s rekordérem mohou velmi jednoduše propojit pomocí zabezpečeného wifi přenosu. Výhodou této kombinace je samozřejmě jednoduchost a rychlost instalace. Každé kameře totiž stačí napájení 230 V. A to je vše. Vaše prostory jsou zabezpečeny během několika okamžiků.

Oproti tomu IP kamerové systémy se s rekordérem propojují UTP kabelem. Výhoda těchto systému spočívá zejména v tom, že kamery mohou být napájeny pomocí UTP kabelu. Není tedy nutné pro každou instalovanou kameru zajišťovat přívod elektrické energie. Nicméně, UTP kabel se musí od rekordéru přivést až ke kameře.